Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door neovona.com. In de hele site gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" om te verwijzen naar neovona.com. Deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf het, wordt aangeboden door neovona.com aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), inclusief de voorwaarden, bepalingen en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief, zonder beperking, personen die bezoekers, leveranciers, klanten, handelaren en/of aanbieders van inhoud zijn.
Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent en gebruikt. Door enig deel van de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot de website of de diensten ervan niet kunt gebruiken. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt.

Op alle nieuwe tools of functies die aan deze shop worden toegevoegd, zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft bezoeken of gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. die ons voorziet van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE SHOP

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw regio, provincie of staat en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en geen wetten in uw rechtsgebied overtreden wanneer u de dienst gebruikt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.


ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat dit (a) overdrachten via meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die worden aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd versleuteld wanneer ze via netwerken worden overgedragen.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, enig gebruik van of toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.


SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet aansprakelijk indien de op deze site verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder grotere, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen voor referentiedoeleinden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op deze site bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een prijswijziging of een wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de website. De hoeveelheden van dergelijke producten of diensten kunnen beperkt zijn en hun teruggave of omruiling is strikt onderworpen aan ons Teruggavebeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleuren nauwkeurig worden weergegeven op uw computerscherm.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie. Wij behouden ons het recht voor dit recht van geval tot geval uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen te allen tijde, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor de verkoop van een product op elk moment te staken. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of andere materialen aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen gelden voor bestellingen geplaatst door of op dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die volgens ons zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Zie voor meer informatie ons Retourbeleid.


SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet bewaken, controleren of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang verlenen tot deze tools op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor alles wat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Tools.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de Site is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om u te informeren over de voorwaarden waaronder deze hulpmiddelen door de desbetreffende externe leverancier(s) worden aangeboden en om deze voorwaarden te aanvaarden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (waaronder het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe diensten en/of functies zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 8 - KOPPELINGEN MET DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verplicht hun inhoud of nauwkeurigheid te controleren of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u transacties aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten aan die derden worden gericht.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen) of indien u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Feedback"), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om alle Feedback die u ons stuurt te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te vertalen en in alle media te gebruiken. Wij zijn niet en zijn niet verplicht om (1) de vertrouwelijkheid van de Reacties te handhaven; (2) iemand te compenseren voor geleverde Reacties; of (3) te reageren op de Reacties.
7. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en Accounts te verwijderen die inhoud bevatten die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schenden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk mogen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy-, publiciteits- of publiciteitsrechten.


ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens op onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.


ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Dienst of een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Dienst of een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die op de Dienst of een verwante website wordt toegepast, zal worden gedefinieerd om aan te geven dat alle informatie die in de Dienst of op een verwante website wordt aangeboden, is gewijzigd of bijgewerkt.


SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op de andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel; (b) om aan te zetten tot of deel te nemen aan een onwettige handeling; (c) om enige plaatselijke verordening of enige internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken;
(g) virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet zal of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, kapen, informatie af te persen, het web te doorzoeken of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) 

(k) veiligheidsmaatregelen van de Dienst of een verwante site, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van de Verboden Gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, veilig, tijdig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden aangeboden zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
neovona. com, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, of gegevens, vervangingskosten, of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of enige dienst of product met behulp van de Dienst, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke claims.
Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid in die staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING


U gaat ermee akkoord neovona.com en onze moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de hierin genoemde documenten, of uw schending van een wet of de rechten van een ander.


ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin worden gehandhaafd voor zover de wet dat toestaat, en zal het onuitvoerbare gedeelte als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd, en een dergelijke vaststelling zal geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.
Indien wij naar eigen inzicht vaststellen of vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of heeft nagelaten na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander bedrijfsbeleid of regels die door ons op deze site zijn geplaatst of betrekking hebben op de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst. Zij vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, elke eerdere versie van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT


Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u de Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Kasteelstraat 2, Colfontaine, 7340, België.


ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen. Wanneer u onze website en de Dienst blijft bezoeken of gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.


SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunt u aan ons richten via info@neovona.com.